Videonávody

0 položiek

Prezentačné video prečo vôbec virtuálna registračná pokladnica a ako na to....?

Krátky zostrih všetkých videí, prehľad postupu ad registrácie, prvého prihlásenia až po používanie virtuálnej registračnej pokladnice

 

Zaslanie žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice na finančnú správu

Prvé prihlásenie do aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice

 

Práca s aplikáciou na PC - prvotné nastavenie, vytvorenie kategórií produktov, tovarových položiek, import tovarových položiek pomocou excelovskej tabuľky, blokovanie tovaru

Práca s aplikáciou na tablete so spárovanou bluetooth tlačiarňou - inštalácia aplikácie, prihlásenie, prihlásenie pomocou PIN, blokovanie /dlaždice, zoznam, EAN/, spárovanie s tlačiarňou, tlač bločku

Prihlasovanie pomocou PIN - krátke video

Spárovanie s tlačiarňou elio cez bluetooth

Virtuálna registračná pokladnica na zariadení elio miniPOS V1

Prihlásenie