Kontakt

Casallia Slovakia, s.r.o.

Súvoz 802

911 01 Trenčín

IČO: 36 293 091
IČ DPH: SK 2020174079
Spoločnosť zapísaná v OR OS v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 10014/R
Kontaktné čísla: 
Telefón: 032 / 7443 844 alebo 7445 133
hot line : 0918  / 70 80 70

Orgán dozoru :
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685Prihlásenie