Pohoda

Pohoda 2016 - brigádnici pre pivovar Urpiner

Na festival Pohoda v termíne 7.-9. júla 2016 budeme potrebovať brigádnikov na čapovanie piva, blokovanie do pokladne, dozor pri aktivitách, nosenie zariadenia, organizačná činnosť a pod..

  • Každý brigádnik si bude musieť vybaviť zdravotný preukaz. 
  • Ubytovanie pre brigádnikov zabezpečovať nebudeme.
  • Každý brigádnik bude musieť zložiť kauciu 90 EUR pred festivalom, ktorá mu bude vrátená po festivale.
  • Každý brigádnik dostane vstupový náramok na celý festival.

Ak máte záujem registrovať sa do databázy brigádnikov, kliknite na odkaz 

CHCEM SA REGISTROVAŤ

Prihlásenie